Nurkowanie nitroksowe (BNX)

Kurs specjalistyczny – Nurkowanie nitroksowe (BNX)

Kurs specjalistyczny, którego celem, jest zaznajomienie nurków z procedurami, zasadami bezpieczeństwa, niebezpieczeństwami, ryzykiem, korzyściami i teorią charakteryzującą bezdekompresyjne nurkowanie na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu.

Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do nurkowania nitroksowego:

  • wykłady –6 h
  • zajęcia praktyczne – 4 h, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych:

Zakres zajęć praktycznych może ulec modyfikacji z uwagi na indywidualną ocenę postępów kursanta.

Dogodne terminy – tryb weekendowy (zajęcia odbywają się podczas weekendu) lub zajęcia w tygodniu (wg uzgodnionego indywidualnie harmonogramu).

CENA KURSU: 500 zł

W cenie kursu: międzynarodowy certyfikat, korzystanie ze sprzętu nurkowego, opłaty bazowe.

UPRAWNIENIA:

Płetwonurek BNX CMAS posiada niezbędną wiedzę teoretyczna i umiejętności praktyczne do bezpiecznego zorganizowania, zaplanowania i przeprowadzenia nurkowania z użyciem nitroksu do 40 %. Dokumentem potwierdzającym uzyskane uprawnienia jest międzynarodowy certyfikat.

WYMAGANIA:

  • Minimalny wiek uczestnika – 15 lat;
  • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich;
  • Wymagane wcześniejsze doświadczenie:
    • posiadanie stopnia – P2 CMAS lub równorzędny innej federacji,
    • minimum 20 nurkowań w zakresie 30 m po ukończeniu kursu P2 (nie wliczając nurkowań wykonanych na kursach specjalizacyjnych);
  • Musisz mieć dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub twoim oświadczeniem o stanie zdrowia (na formularzu, który wypełniasz przed nurkowaniem).

Poradnik kursanta

Poradnik kursanta

czyli jak przygotować się do nurkowania.