Nurkowanie w suchym skafandrze (SS)

Kurs specjalistyczny – Nurkowanie w suchym skafandrze (SS)

Kurs specjalistyczny nurkowanie w suchym skafandrze jest drogą do rozpoczęcia komfortowych nurkowań w miejscach dotąd niedostępnych dla nurków nie posiadających należytego zabezpieczenia przed zimnem czyli nurkujących w skafandrze mokrym. Idealne dla naszych warunków w Polsce gdzie temperatura wody jest niska.

Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do nurkowania w skafandrze suchym:

  • wykłady – 6 h
  • zajęcia praktyczne – 6 h, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych na głębokości do 20 m:

Zakres zajęć praktycznych może ulec modyfikacji z uwagi na indywidualną ocenę postępów kursanta.

Dogodne terminy – tryb weekendowy (zajęcia odbywają się podczas weekendu) lub zajęcia w tygodniu (wg uzgodnionego indywidualnie harmonogramu).

CENA KURSU: 500 zł

W cenie kursu: międzynarodowy certyfikat, korzystanie ze sprzętu nurkowego, opłaty bazowe.

UPRAWNIENIA:
Płetwonurek posiadający specjalizację SS CMAS posiada niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do bezpiecznego zorganizowania, planowania i przeprowadzenia nurkowania w skafandrze suchym. Dokumentem potwierdzającym uzyskane uprawnienia jest międzynarodowy certyfikat.

WYMAGANIA:

  • Minimalny wiek uczestnika – 14 lat;
  • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich;
  • Wymagane wcześniejsze doświadczenie:
    • posiadanie stopnia – P1 CMAS lub równorzędny innej federacji
  • Musisz mieć dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub twoim oświadczeniem o stanie zdrowia (na formularzu, który wypełniasz przed nurkowaniem).

Poradnik kursanta

Poradnik kursanta

czyli jak przygotować się do nurkowania.