P3 CMAS – Nurek-Przewodnik

Kurs płetwonurkowania – P3 CMAS – stopień zaawansowany

Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do organizacji nurkowania, ratownictwa nurkowego oraz kierowania grupą płetwonurków. Jest przeszkolony do nurkowania z użyciem powietrza do głębokości 50 m.

 • wykłady – 16 h
 • zajęcia praktyczne – 36 h, w tym 10 nurkowań na wodach otwartych:
  • 2 nurkowania na głębokości 20 m
  • 6 nurkowań na głębokości 30 m
  • 2 nurkowania na głębokości 50 m

Zakres zajęć praktycznych może ulec modyfikacji z uwagi na indywidualną ocenę postępów kursanta.

Dogodne terminy – tryb weekendowy (zajęcia odbywają się podczas 4 weekendów: w soboty i niedziele) lub zajęcia w tygodniu (wg uzgodnionego indywidualnie harmonogramu).

CENA KURSU: 3000 zł *

*dla płetwonurków kontynuujących naukę w naszej szkole – 2600zł.

W cenie kursu: międzynarodowy certyfikat, korzystanie ze sprzętu nurkowego, opłaty bazowe.

UPRAWNIENIA:

Płetwonurek P3 posiada wiadomości i umiejętności w zakresie organizacji nurkowania, ratownictwa nurkowego oraz kierowania grupą płetwonurków do głębokości wynikających z ich uprawnień. Jest przeszkolony do nurkowania z użyciem powietrza do głębokości 40 m (do 50 m na terytorium RP). Dokumentem potwierdzającym uzyskane uprawnienia jest międzynarodowy certyfikat.

WYMAGANIA:

 • Minimalny wiek uczestnika – 18 lat;
 • Wymagane wcześniejsze doświadczenie:
  • posiadanie stopnia – P2 CMAS lub równorzędny innej federacji
  • ważne uprawnienia ratownika Oxygen First Aid DAN (ratownik tlenowy)
  • posiadanie łącznie 6 specjalizacji, w tym obowiązkowo: Nurkowanie Nocne (NN) CMAS, Nawigacja Podwodna (NP) CMAS, Nurkowanie Wrakowe (NW) CMAS, Poszukiwanie i Wydobycie (PW) CMAS oraz dowolnych dwóch innych niż w/w specjalizacji nurkowych CMAS;
  • wykonanie minimum 50 nurkowań po ukończeniu kursu P2 w tym min. 20 w zakresie 30 m (nie wliczając nurkowań  wykonanych na kursach specjalizacyjnych);
 • Musisz mieć dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub twoim oświadczeniem o stanie zdrowia (na formularzu, który wypełniasz przed nurkowaniem).

Poradnik kursanta

Poradnik kursanta

czyli jak przygotować się do nurkowania.