P2 CMAS – Nurek-Ratownik

Kurs płetwonurkowania – P2 CMAS – stopień średniozaawansowany

Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do nurkowania z użyciem powietrza do głębokości 40 m i ratownictwa nurkowego.

 • wykłady – 16 h
 • zajęcia praktyczne – 36 h, w tym 10 nurkowań na wodach otwartych:
  • 2 nurkowania na głębokości 15 m
  • 4 nurkowania na głębokość 20 m
  • 4 nurkowania na głębokość 30 m

Zakres zajęć praktycznych może ulec modyfikacji z uwagi na indywidualną ocenę postępów kursanta.

Dogodne terminy – tryb weekendowy (zajęcia odbywają się podczas 4 weekendów: w soboty i niedziele) lub zajęcia w tygodniu (wg uzgodnionego indywidualnie harmonogramu).

CENA KURSU: 2400 zł *

*dla płetwonurków kontynuujących naukę w naszej szkole – 2200 zł.

W cenie kursu: międzynarodowy certyfikat, korzystanie ze sprzętu nurkowego, opłaty bazowe.

UPRAWNIENIA:

Płetwonurek P2 posiada wiadomości i umiejętności w zakresie nurkowania i ratownictwa nurkowego. Jest przeszkolony do nurkowania z użyciem powietrza do głębokości 30m. Dokumentem potwierdzającym uzyskane uprawnienia jest międzynarodowy certyfikat.

WYMAGANIA:

 • Minimalny wiek uczestnika – 15 lat;
 • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich;
 • Wymagane wcześniejsze doświadczenie:
  • posiadanie stopnia – P1 CMAS lub równorzędny innej federacji
  • posiadanie specjalizacji: Nurkowanie Nocne (NN) CMAS, Nawigacja Podwodna (NP) CMAS oraz dowolnej innej niż w/w trzeciej specjalizacji nurkowej CMAS;
  • wykonanie minimum 20 nurkowań w zakresie 20 m po ukończeniu kursu P1 (nie wliczając nurkowań  wykonanych na kursach specjalizacyjnych);
 • Musisz mieć dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub twoim oświadczeniem o stanie zdrowia (na formularzu, który wypełniasz przed nurkowaniem).

Poradnik kursanta

Poradnik kursanta

czyli jak przygotować się do nurkowania.