Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy (ANx)

Kurs dedykowany dla osób chcących głębiej i dłużej  Posiadając uprawnienia płetwonurka CMAS**(P2) lub uprawnienia płetwonurka CMAS***(P3) z pojedyncza butlą na głębokim wraku czy ścianie długo nie posiedzimy. Zestaw dwubutlowy(ZB) jest rozwiązaniem ale dekompresja i tak jest nieubłagana. Zastosowanie bogatych nitroksów i czystego tlenu jest jedynym rozwiązaniem. Ten kurs w minimalnym wydaniu trwa teoretycznie 2 dni szkoleniowe jednak praktyka pokazuje, że musicie na niego zarezerwować więcej weekendów i może jakieś popołudnia. Uprawnienia, które uzyskacie to już nie przelewki – po tym kursie nic już nie będzie jak dawniej…

Wymagania wstępne:

Aby wziąć udział w kursie należy:

 • Ukończyć 18
 • Posiadać stopień P2 CMAS ** lub równorzędny stopień innych organizacji
 • Posiadać stopień Płetwonurka Nitroksowego PN1 CMAS  lub równorzędny stopień innych organizacji
 • Posiadać zalogowane 25 nurkowań po uzyskaniu stopnia P2, w tym minimum 5 nurkowań nitroksowych
 • Posiadać stopień Zestawy butlowe  ZB
 • Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania lub wypełnić oświadczenie zdrowotne.

Program  szkolenia:

 • Część teoretyczna: 6 godzin wykładów 
 • Część praktyczna: 3 godziny zajęć praktycznych, w tym 4 nurkowania o łącznym czasie minimum 60 minut  i ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie głównej maksymalnie 1,4 ata oraz 1,6 ata w mieszaninie dekompresyjnej. 

Uzyskiwane uprawnienia:

 • do nurkowań z 1 butlą boczną, w której znajduje się mieszanina nitroksowa o zawartości tlenu powyżej 40%  będąca gazem dekompresyjnym.
 • są ważne w Polsce i na całym świecie
 • są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem
 • są wymagane przed przystąpieniem do kursu Płetwonurek Trimiksowy Normoksyczny CMAS NTx.

Dokumenty:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:

 • Wpis do książeczki płetwonurka
 • certyfikat Płetwonurka Nitroksowego ANx

Koszty: 1200 zł

Cena obejmuje:

 • wykłady teoretyczne
 • ćwiczenia praktyczne
 • nurkowania skills’owe
 • nurkowania głębokie
 • gazy
 • wypożyczenie kompletnej butli bocznej
 • opiekę instruktora
 • ubezpieczenie na czas trwania kursu
 • certyfikat CMAS Advanced ANx Diver

Cena nie obejmuje:

 • kosztów transportu, noclegu i wyżywienia w przypadku dalszych wyjazdów
 • kosztów ewentualnych wypłynięć
 • dodatkowych nurkowań

Poradnik kursanta

Poradnik kursanta

czyli jak przygotować się do nurkowania.