Nurkowanie dla dzieci i młodzieży

PM CMAS – Płetwonurek Młodzieżowy – Kursy nurkowania dla dzieci i młodzieży

Przygodę z nurkowaniem mogą rozpocząć dzieci już od 8 roku życia.

Kursy nurkowania dla dzieci mają na celu zapoznanie przyszłych płetwonurków ze środowiskiem wodnym. Ucząc się nurkowania dzieci odkrywają zupełnie nowy świat, pokonują własne słabości, czerpią radość ze współpracy i aktywności ruchowej. Dostają zadania o odpowiednim stopniu trudności, stawiające przed nimi wyzwania, sprostanie którym daje sporą satysfakcję i wyzwala pewność siebie. Pod okiem doświadczonego instruktora Twoje dziecko spędzi bezpiecznie czas – oderwie się od komputera i zapomni, co znaczy słowo nuda!

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania z instruktorem lub własnym rodzicem (opiekunem prawnym) na małych głębokościach:

Lekcje i zajęcia praktyczne 8 – 17 h (w zależności od rodzaju kursu):

⦁ Płetwonurek Młodzieżowy Stopień Brązowy CMAS (PMB) – 4 nurkowania do głębokości 5 m w basenie lub w wodach – otwartych o warunkach zbliżonych do warunków basenowych;
⦁ Płetwonurek Młodzieżowy Stopień Srebrny CMAS (PMS) – 4 nurkowania do głębokości 7 m w wodach otwartych;
⦁ Płetwonurek Młodzieżowy Stopień Złoty CMAS (PMZ) – 4 nurkowania do głębokości 10 m w wodach otwartych.

Zakres zajęć praktycznych może ulec modyfikacji z uwagi na indywidualną ocenę postępów kursanta.

Dogodne terminy – tryb weekendowy (zajęcia odbywają się podczas 3 weekendów: w soboty i niedziele) lub zajęcia w tygodniu (wg uzgodnionego indywidualnie harmonogramu).

CENA KURSU: 1100 zł 

W cenie kursu: międzynarodowy certyfikat, korzystanie ze sprzętu nurkowego, opłaty za basen, opłaty bazowe.

UPRAWNIENIA:
Płetwonurek posiadający podstawowe umiejętności do bezpiecznego nurkowania w wodach otwartych pod opieką instruktora nurkowania, do głębokości:
Stopień Brązowy – 5 m
Stopień Srebrny – 7 m
Stopień Złoty – 10 m.

Dokumentem potwierdzającym uzyskane uprawnienia jest międzynarodowy certyfikat.

WYMAGANIA:

  • Stopień Brązowy – 8 lat oraz podstawowa umiejętność pływania;
  • Stopień Srebrny – 10 lat oraz posiadanie certyfikatu Płetwonurka Młodzieżowego Poziom Brązowy;
  • Stopień Złoty – 12 lat oraz posiadanie certyfikatu Płetwonurka Młodzieżowego Poziom Srebrny;
  • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich;
  • Obecność rodzica lub opiekuna w trakcie zajęć;
  • Musisz mieć dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub twoim oświadczeniem o stanie zdrowia (na formularzu, który wypełniasz przed nurkowaniem).

Poradnik kursanta

Poradnik kursanta

czyli jak przygotować się do nurkowania.