Nurkowanie Wrakowo-Morskie (WM)

Kurs specjalistyczny – Nurkowanie Wrakowo-Morskie (WM)

Kurs specjalistyczny, na którym zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności, jakich wymaga nurkowanie na wrakach, nauczysz się rozpoznawać oraz unikać potencjalnych niebezpieczeństw, planować procedury, które uczynią nurkowanie bardziej przyjemnym i niezapomnianym przeżyciem.

Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do :

  • wykłady – 12 h
  • zajęcia praktyczne – 10 h, w tym 4 nurkowania na wrakach na głębokości 5-30 m:

Zakres zajęć praktycznych może ulec modyfikacji z uwagi na indywidualną ocenę postępów kursanta.

Dogodne terminy – tryb weekendowy (zajęcia odbywają się podczas weekendu) lub zajęcia w tygodniu (wg uzgodnionego indywidualnie harmonogramu).

CENA KURSU: 1000 zł -cena nie obejmuje wynajmu łodzi

W cenie kursu: międzynarodowy certyfikat, korzystanie ze sprzętu nurkowego.

Cenna nie obejmuje opłaty za wypłynięcia.

UPRAWNIENIA:
Płetwonurek WM CMAS posiada niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do bezpiecznego zorganizowania, planowania i przeprowadzenia nurkowania Wrakowego. Dokumentem potwierdzającym uzyskane uprawnienia jest międzynarodowy certyfikat.

WYMAGANIA:

  • Minimalny wiek uczestnika – 15 lat;
  • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich;
  • Wymagane wcześniejsze doświadczenie:
    • posiadanie stopnia – P2 CMAS lub równorzędny innej federacji,
    • minimum 20 nurkowań w zakresie 30 m po ukończeniu kursu P2 (nie wliczając nurkowań wykonanych na kursach specjalizacyjnych);
  • Musisz mieć dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub twoim oświadczeniem o stanie zdrowia (na formularzu, który wypełniasz przed nurkowaniem).

Poradnik kursanta

Poradnik kursanta

czyli jak przygotować się do nurkowania.