Poszukiwanie i wydobywanie (PW)

Kurs specjalistyczny – Poszukiwanie i wydobywanie (PW)

Kurs specjalistyczny pomoże Ci w odnalezieniu utraconych pod wodą przedmiotów i wydobycia ich na powierzchnię.

Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do podwodnego poszukiwania i wydobywania:

  • wykłady – 6 h
  • zajęcia praktyczne – 6 h, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych na głębokości do 20 m:

Zakres zajęć praktycznych może ulec modyfikacji z uwagi na indywidualną ocenę postępów kursanta.

Dogodne terminy – tryb weekendowy (zajęcia odbywają się podczas weekendu) lub zajęcia w tygodniu (wg uzgodnionego indywidualnie harmonogramu).

CENA KURSU: 600 zł

W cenie kursu: międzynarodowy certyfikat, korzystanie ze sprzętu nurkowego, opłaty bazowe.

UPRAWNIENIA:
Płetwonurek posiadający specjalizację PW CMAS posiada niezbędną wiedze teoretyczną i umiejętności praktyczne do bezpiecznego zorganizowania, zaplanowania i zorganizowania poszukiwania wydobywania małych przedmiotów. Dokumentem potwierdzającym uzyskane uprawnienia jest międzynarodowy certyfikat.

WYMAGANIA:

  • Minimalny wiek uczestnika – 16 lat;
  • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich;
  • Wymagane wcześniejsze doświadczenie:
    • posiadanie stopnia – P2 CMAS lub równorzędny innej federacji,
    • wykonanie minimum 20 nurkowań w zakresie 30 m po ukończeniu kursu P2 (nie wliczając nurkowań wykonanych na kursach specjalizacyjnych);
  • Musisz mieć dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub twoim oświadczeniem o stanie zdrowia (na formularzu, który wypełniasz przed nurkowaniem).

Poradnik kursanta

Poradnik kursanta

czyli jak przygotować się do nurkowania.