P1 CMAS – Płetwonurek – kurs płetwonurkowy

Kurs płetwonurkowania – P1 CMAS – stopień podstawowy

Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do nurkowania z użyciem powietrza do głębokości maksymalnej 20 m:

 • wykłady – 16 h
 • zajęcia praktyczne – 24 h, w tym 10 nurkowań:
  • 3 nurkowania do 5 m (basen)
  • 3 nurkowania do 10 m (wody otwarte)
  • 2 nurkowania na głębokości 10-15 m (wody otwarte)
  • 2 nurkowania na głębokość 20 m (wody otwarte)

Zakres zajęć praktycznych może ulec modyfikacji z uwagi na indywidualną ocenę postępów kursanta.

Dogodne terminy – tryb weekendowy (zajęcia odbywają się podczas 3 weekendów: w soboty i niedziele) lub zajęcia w tygodniu (wg uzgodnionego indywidualnie harmonogramu).

CENA KURSU: 2200 zł  ( z certyfikatem )

nurkowania indywidualne z instruktorem 2600 zł

W cenie kursu jest: międzynarodowy certyfikat, korzystanie ze sprzętu nurkowego, opłaty za basen i inne gratisy.

W cenie kursu nie ma opłat za dojazd i parking na bazie nurkowej w cenie 20zł za dzień

UPRAWNIENIA:
Płetwonurek P1 posiada uprawnienia oraz podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie nurkowania z użyciem powietrza do głębokości maksymalnej 20 m. Dokumentem potwierdzającym uzyskane uprawnienia jest międzynarodowy certyfikat.

WYMAGANIA:

 • Minimalny wiek uczestnika – 14 lat;
 • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich;
 • Nie potrzeba żadnego wcześniejszego doświadczenia – nie musisz nawet umieć pływać;
 • Musisz mieć dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub twoim oświadczeniem o stanie zdrowia (na formularzu, który wypełniasz przed nurkowaniem).

Poradnik kursanta

Poradnik kursanta

czyli jak przygotować się do nurkowania.