Nurkowanie w Zestawie Dwubutlowym (ZB)

Kurs nurkowania w zestawie dwubutlowym – tzw. twinsecie. Dwudniowy kurs, na którym poznacie nową konfigurację sprzętu (rozmieszczenie automatów, rozdzielenie ich funkcji) i procedury awaryjne związane z nią związane. Nauczycie się także prawidłowej pozycji poczas pływania pod wodą, pływania do tyłu, trzymania trymu. Kurs jest przygotowaniem Was do kursu PN2 – głębokich, długich nurkowań, ze zmianą czynnika oddechowego w celu efektywnego wykonania dekompresji.

Warunki uczestnictwa w kursie:

– Ukończyć 14 lat

– Posiadać stopień P1 CMAS lub równorzędny stopień innych organizacji

– Wykonać minimum 10 nurkowań po uzyskaniu stopnia CMAS P1, w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs

– Posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania lub wypełnić oświadczenie zdrowotne.

Program  szkolenia:

  • Część teoretyczna: 2,5 godziny wykładów
  • Część praktyczna: 5 godzin zajęć praktycznych, w tym 3 nurkowania w wodach otwartych o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 60 minut

Uzyskiwane uprawnienia:

  • do nurkowań w zestawie butlowym, do głębokości wynikających z posiadanych uprawnień
  • są ważne w Polsce i na całym świecie
  • są potwierdzone międzynarodowym certyfikatem
  • wymagane są przed przystąpieniem do kursu PN2

Koszty:

500 zł koszt szkolenia

Cena zawiera:

– szkolenie
– wypożyczenie sprzętu
– certyfikat
– ładowanie butli powietrzem
– dojazdy


Mając stopień Płetwonurka w Zestawie Butlowy CMAS (ZB) można przystąpić do kolejnych kursów i w znaczny sposób rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Kurs Płetwonurka w Zestawie Butlowym szczególnie polecamy osobom pragnącym nurkować pod lodem (PL), chcącym rozpocząć przygodę z nurkowaniem technicznym (PN2).

Poradnik kursanta

Poradnik kursanta

czyli jak przygotować się do nurkowania.