Nawigacja podwodna (NP)

Kurs specjalistyczny – Nawigacja Podwodna (NP)

Kurs nawigacji podwodnej jest szczególnie warty polecenia, gdyż umiejętność właściwego nawigowania pod wodą jest nie tylko przyjemnością, ale i znacznym ułatwieniem podczas nurkowań. Dzięki nauce nawigacji podwodnej będziesz mógł dokładniej zrealizować plan nurkowania i efektywniej wykorzystać czas pod wodą.

Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do nawigowania pod wodą:

  • wykłady – 6 h
  • zajęcia praktyczne – 6 h, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych na głębokości do 20 m:

Zakres zajęć praktycznych może ulec modyfikacji z uwagi na indywidualną ocenę postępów kursanta.

Dogodne terminy – tryb weekendowy (zajęcia odbywają się podczas weekendu) lub zajęcia w tygodniu (wg uzgodnionego indywidualnie harmonogramu).

CENA KURSU: 480 zł

W cenie kursu: międzynarodowy certyfikat, korzystanie ze sprzętu nurkowego, opłaty bazowe.

UPRAWNIENIA:
Płetwonurek NP CMAS posiada niezbędną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do bezpiecznego zorganizowania, planowania i przeprowadzenia podwodnej nawigacji. Dokumentem potwierdzającym uzyskane uprawnienia jest międzynarodowy certyfikat.

WYMAGANIA:

  • Minimalny wiek uczestnika – 14 lat;
  • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich;
  • Wymagane wcześniejsze doświadczenie:
    • posiadanie stopnia – P1 CMAS lub równorzędny innej federacji;
    • wykonanie minimum 10 nurkowań w zakresie 20 m po ukończeniu kursu P1 (nie wliczając nurkowań  wykonanych na kursach specjalizacyjnych);
  • Musisz mieć dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub twoim oświadczeniem o stanie zdrowia (na formularzu, który wypełniasz przed nurkowaniem).

Poradnik kursanta

Poradnik kursanta

czyli jak przygotować się do nurkowania.