Nurkowanie nocne (NN)

Kurs specjalistyczny – Nurkowanie nocne (NN)

Kurs specjalistyczny, na którym poznasz techniki komunikacji światłem oraz procedur nurkowania przy ograniczonej widoczności.

Kurs obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie do nurkowania nocnego:

  • wykłady – 6 h
  • zajęcia praktyczne – 6 h, w tym 2 nurkowania w wodach otwartych na głębokości do 20 m:

Zakres zajęć praktycznych może ulec modyfikacji z uwagi na indywidualną ocenę postępów kursanta.

Dogodne terminy – tryb weekendowy (zajęcia odbywają się podczas weekendu) lub zajęcia w tygodniu (wg uzgodnionego indywidualnie harmonogramu).

CENA KURSU: 500 zł

W cenie kursu: międzynarodowy certyfikat, korzystanie ze sprzętu nurkowego, opłaty bazowe.

UPRAWNIENIA:

Płetwonurek NN CMAS posiada niezbędną wiedzę teoretyczna i umiejętności praktyczne do bezpiecznego zorganizowania, zaplanowania i przeprowadzenia nurkowania nocnego. Dokumentem potwierdzającym uzyskane uprawnienia jest międzynarodowy certyfikat.

WYMAGANIA:

  • Minimalny wiek uczestnika – 14 lat;
  • Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich;
  • Wymagane wcześniejsze doświadczenie:
    • posiadanie stopnia – P1 CMAS lub równorzędny innej federacji,
    • minimum 10 nurkowań w zakresie 20 m po ukończeniu kursu P1 (nie wliczając nurkowań wykonanych na kursach specjalizacyjnych);
  • Musisz mieć dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub twoim oświadczeniem o stanie zdrowia (na formularzu, który wypełniasz przed nurkowaniem).

Poradnik kursanta

Poradnik kursanta

czyli jak przygotować się do nurkowania.