Usługi Podwodne

WYKONUJEMY :

 • Prace warunkach zerowej widoczności.

czyszczenia basenów z nieczystości stałych takich jak glony, przebarwienia rdzy wszędzie tam gdzie nie poradzi sobie odkurzacz podwodny
– czyszczenie zbiorników wodnych : jezior ,zalewów, rzek , zbiorników rybnych itd. z roślinności ,obiektów stałych i innych przeszkód,

– wymiana szandorów lub uszczelnianie mnichów, śluz, tam, naprawy jazów i stopni wodnych
– poszukiwanie i wydobywanie zagubionych obiektów, przedmiotów /kluczyki samochodowe, biżuteria, telefony itp / – używamy profesjonalnych wykrywaczy .
– konserwacja i obsługa elementów podwodnych
– przeglądy i oczyszczanie kąpielisk przed sezonem letnim
– naprawy jazów i stopni wodnych
– monitoring prac podwodnych
– instalowanie i odzyskiwanie elementów wyposażenia konstrukcji
– dokumentacja video / zdjęcia

-serwis i dokumentacja linowych wyciągów wodnych UDT

-Ocena stanu technicznego budowli hydrotechnicznych

 • Podwodne naprawy.

 • Konserwacja i obsługa elementów podwodnych.

 • Wszelki inne prace podwodne

 • Inspekcja obiektów śródlądowych.

 • Monitoring prac podwodnych.

 • Instalowanie i odzyskiwanie elementów wyposażenia konsturkcji.

 • Dokumentacja video i sprawdzanie wzrokowe.

 • Prace warunkach zerowej widoczności.
 • Ocena stanu technicznego budowli hydrotechnicznych
 • Przeglądy bioreaktorów i osadników.
 • Naprawa rusztów napowietrzających.
 • Wymiana dyfuzorów, wymiana membran.
 • Wydobywanie zaklinowanych, lub oberwanych mieszadeł.
 • Wymiana uszkodzonych prowadnic / słupów mieszadeł.
 • Usuwanie zalegającego osadu lub piasku.
 • Wymiana zgrzebeł, lub zgarniaczy w osadnikach
 • Montaż urządzeń, kotwienie w betonie (pod wodą / pod ściekami).
 • Wiercenie w betonie (pod wodą / pod ściekami)
 • Czyszczenie brzegowych ujęć wody z osadu
 • Wszelki inne prace podwodne

Poradnik kursanta

Poradnik kursanta

czyli jak przygotować się do nurkowania.